¨
Historické podzemí chrámu Panny Marie ve Křtinách.
Křtiny: paměťový náčrt historického odvodňování pod ambity a rájským dvoremVečerní čaj a ohňový obřad.
29.12.2021: Historické podzemí chrámu Panny Marie ve Křtinách, histrocké podzemní odvodňování ambitů a rájského dvůra.

Komentář:

29.12.2021
Odesilatel: penaz.vm@seznam.cz, Mons. P. Jan Peňáz.
"Marku, to je velice důležité, přímo Váš odkaz a vzkaz pro budoucnost.
Dejte to na vědomí co nejširšímu okruhu lidí i právnických osob, ať to budou chtít nebo ne."

ZPĚT


>>>