¨

Barokní kanalizace pod ambity a rajským dvorem.

Křtiny:  stará kresba věže ve sklepení pod ambitem.ZPĚT
>>>