¨

Barokní kanalizace pod ambity a rajským dvorem.

Křtiny: průzkum chodby pod jižním ambitem.
Křtinští skauti sundávají omítku ve sklepení pod jižním ambitem.



ZPĚT
























>>>