¨

Barokní kanalizace pod ambity a rajským dvorem.

Křtiny:  Marek Šenkyřík - Gyaneshwarpuri virgulování v ambitechZPĚT
>>>