¨

Křtiny: podzemí pod jižním ambitem.

Křtinské podzemí.
1.prosince 2006: Při speleoarcheologickém monitoringu jsem na dně stavebního výkopu při úpatí jižního ambitu objevil tuto cihlovou klenbu.



ZPĚT
























>>>