¨

Křtiny: podzemí pod jižním ambitem.

Křtinské podzemí.
2. prosince 2006: Týž den provádím s Petrem Kosem prvotní speleologický průzkum objeveného podzemí.ZPĚT
>>>