¨
Hradisko u Bosonoh

ŠENKYŘÍK, M.P., 2005: Zápis o objevu podzemní chodby pod S ambitem chrámu Panny Marie ve Křtinách. Speleo č. 43/2005, s. 16-17, Brno.

Ve dnech 7.-8. října 2005 pronikli členové ZO ČSS 6-31 S.P.P.M (Marek P. Šenkyřík a Radovan P. Drtil) na svém tradičním bádacím pracovišti v historickém podzemí kostela ve Křtinách, do neznámé podzemní chodby procházející v blízkosti kaple sv. Anny pod S ambitem a rájskou zahradou. Její vchod byl náhodně odhalen výkopovými dělníky při hloubení inženýrských sítí. Otvoru v základech ve vnějším plášti ambitu (směrem k faře) si všiml M.P.Šenkyřík při speleo – archeologickém monitoringu stavebního výkopu.

Dne 7. října 2005 jsem provedl prvotní průzkum objevené lokality, při němž jsem se proplazil v základech zdiva do neznámé chodby 1 m vysoké a 0,6 m široké, která na 7. m končila závalem. Společně s R.P.Drtilem jsme dne 8.10.2005 zával odtěžili a za přítomnosti křtinského děkana P.Tomáše Prnky jsme objevili další - cca 10 m dlouhý úsek krásné - až 1,5 m vysoké - barokní chodby, která prochází napříč pod „rájskou zahradou“, a končí sifonovitou ucpávkou v blízkosti kaple sv. Anny. Zasedimentovaná chodba dosahuje v místě zahliněného sifonu šířku cca 1,5 – 2 m. S největší pravděpodobností se podařilo objevit relikt dosud neznámého barokního kanalizačního řádu z 1. pol. 18. století sloužící k podzemnímu odvodnění a odvlhčení Santiniho stavby. Tento překvapivý objev nabude na významu zvláště pokud se z kanalizačního systému podaří objevit přípojku z podzemí samotného chrámu Panny Marie. Celková délka objevené chodby činí cca 17 m, a její další neznámé pokračování směřuje „ke křtinskému náměstí“. V přítomné chvíli je chodba zakonzervovaná a není možný do ní běžný přístup.

Literatura
ŠENKYŘÍK, Marek 1992: Stručný přehled objevů v podzemí ve Křtinách v roce 1991. Speleofórum 1992. Brno.
ŠENKYŘÍK, Marek – HORÁČKOVÁ, Ladislava – BENEŠOVÁ, Lenka: Kostnice v podzemí chrámu Panny Marie ve Křtinách. Speleofórum 1994. Česká spel. spol. Brno 1994.ZPĚT