¨
Hradisko u Bosonoh

Marek Šenkyřík: Historie chrámu Panny Marie ve Křtinách. Blansko 1992.

První porevoluční zpracování historie premonstrátského mariánského poutního místa ve Křtinách na Moravě a jeho tří kostelů, s již nepřehlédnutelným duchovním rozměrem, jitřenkou víry, od křtinského speleologa: objevitele dvanácti křtinských pomalovaných lebek.