¨

Barokní kanalizace pod ambity a rajským dvorem.

Křtiny: barokní kanalizace pod ambity a rajským dvorem.
2008: Sedimenty deponuji do igelitových pytlů, které zůstávají v podzemí.ZPĚT
>>>