¨

Křtiny: podzemí pod jižním ambitem.

Křtinské podzemí.
2.prosince 2006: Kanál totiž kříží dvě boční chodby mizící za ohyb stavby... Šířka těchto bočních chodeb je pouze 29 cm, ale zato jejich výška dosahuje asi čtyř metrů.ZPĚT
>>>