¨

Křtiny: podzemí pod jižním ambitem.

Křtinské podzemí.
2.prosince 2006 Při pohledu vzhůru jsme ve stropě chodby spatřili kamenné překlady... (pohled kolmo nahoru).ZPĚT
>>>