¨

Křtiny: podzemí pod jižním ambitem.

Křtinské podzemí.
2.prosince 2006: Jedná se o typický barokní kanál sloužící k podzemnímu odvlhčení Santiniho stavby, který přichází z prostoru Rájské zahrady. Zával na 9. metru však rekognoskaci tímto směrem přerušil.ZPĚT
>>>