¨

Křtiny: podzemí pod jižním ambitem.

Křtinské podzemí.
10.ledna 2007: V místě, kde stojím, se nachází ta zazdívka chodby směřující k chrámu Panny Marie... V průzkumu se zde pokračuje.ZPĚT
>>>