¨

Hlavní krypta.

Křtiny: Hlavní krypta s osteologickým materiálem před transportem do Brna.
ZVĚTŠIT
Uskladněný osteologický materiál v Hlavní kryptě před transportem na Anatomický ústav MÚ v Brně.ZPĚT
>>>