¨

Hlavní krypta.

Roztříděné lebky v hlavní kryptě chrámu Panny Marie ve Křtinách.
Roztříděné lebky v Hlavní kryptě pro potřebu dalšího antropologického zkoumání.ZPĚT
>>>